reede, märts 06, 2009

Mõned Randvere elu puudutavad dokumendid

Paar dokumenti vallavalitsuse dokumendiregistrist, mis võiksid Randvere inimestele huvi pakkuda.

Detailplaneeringu algatamine, mis puudutab 12 uue krundi rajamist. Täpsem info siin.

Viimsi-Randvere tee renoveerimise jätk (mille suurim muudatus paistab tulevat Hansunõmme bussipeatuse ümbruses). Lähem info siin.

Vallavalitsusega sõlmitud käsunduslepingu alusel külavanema volitusi jätkanud Madis Kaasiku aruanne 2008. aasta kohta, mille leiab siit.

Kirjavahetus nn uue (Kaevuaia tee) muuli juures õhuseirejaama jaoks välja mõõdetud maatüki (23. jaanuari määrusega andis vallavalitsus sellele aadressiks Kaevuaia tee 29) omandi üle. Maa-amet, kes soovib, et nimetatud maaüksus jääks Tallinna Sadama palvel riigi omandisse, peab vajalikuks piirata avalikkuse ligipääsu kirjavahetuse sisule asutusesisese kasutuse piiranguga. Taotlust saab siiski lugeda Viimsi valla dokumendiregistrist siin. Vallavalitsus on sellele 5. jaanuaril midagi ka vastanud, kuid vastuse sisu avalikest dokumendiregistritest ei selgu.

1 kommentaar:

Jaan Väljaots ütles ...

Kahjuks on millegi pärast tänaseks (22. märts 2009) ära kadunud võimalus vallavalitsuses dokumendiregistris avada originaaldokumente. See ei ole külaseltsi vandenõu, et Kaasiku aruande levikut piirata. Dokument oli huvitav, aga juurdepääsupiirangute kohta peaks aru küsima ilmselt vallavalitsusest.