reede, juuni 18, 2010

Lõhutud tuletõrjehüdrandi kate

Tere head naabrid ja randverelased!

Üks mure pigistab hinge. Täna öösel s.o. 15.juuni vastu 16 juunit on toimunud järjekordne vandaalitsemine Randvere teel. Nimelt on üle aia ( uue kõrge plangu taha Hansunõmme bussipeatuse poolses otsas) visatud veesüsteemi kaitsev suur punane katik, mis on selle käigus läinud ka katki. Praegu toimuvad 9.klasside lõpupeod ja ilmselt on mingi seltskond ülemeelikus tujus rikkunud meie kõigi jaoks ehitatud veetrassi. Palun hoida silmad kõrvad lahti, sest momendil liigub meie küla suvilates pidutsejaid, kes ei oska ega taha kinni pidada headest kommetest ja neil ei ole aimugu ühiselust.
Gümnaasiumide lõpetamine seisab veel ees.
Neid peaks korrale kutsuma ja tekitatud kahju sisse nõudma. Kutsun üles olema öösiti tähelepanelik (eriti külavanemal, kes võiks moodustada noorematest meestest korrakaitsepatrulli, et hoida toimuval silma peal.
Külavanema amet nõuab ka kohustusi külaelanike ees ja külakeskkonna kaitset, mitte ainult vallavolikogu koosolekutel osalemist.

Lugupidamisega,
Viiu Nurmela

---
Vastus Viiu Nurmelela üleskutsele

Teade kõigile Randverelastele:
Noored ja vanad, mehed ja naised, väikesed ja suured, palun lööge kaasa küla turvalisuse ja heakorra organiseerimisel. Sealhulgas tehke ettepanekuid ja lööge kaasa ka preventatiivsetel tegevustel.
Kutsun Teid 13.juulil 2010 kell 18.00 Randvere külakeskusesse, et pidada nõu, mida saame üheskoos ära teha parema turvalisuse ja heakorra tagamiseks.
Ootan ettepanekuid samuti ka e- mailile info@randvere.net ja rääkige kaasa meie foorumis.

Lisaks väike kommentaar märkuse kohta, et külavanema amet nõuab ka kohustusi külaelanike ees ja külakeskonna kaitset, mitte ainult Vallavolikogu koosolekutel osalmeist.
Lgp. Viiu Nurmela tehke endale esmalt selgeks, kes peab Eesti Vabarigis tagama korra ning millised on külavanema kohutused ja volikoguliikme kohustused. Andke ikka endale aru, et külavanema ametiga ei kaasne volikoguliikme töö. Need on kaks täiesti erinevat asja.
Annan teada, et oma raskeimaks saavutuseks külavanemana viimasel poolaastal pean hetkel Teiega kokkulepet, et lõpuks saab Randvere Külaselts ja kogu küla kasutada külale mõeldud päevakeskuse ruume. Teie vastuseis ja usaldamatus selle kokkuleppe saavutamisel oli võimas, aga lõppude lõpuks tänu Vallavalitsusele on siiski ka külal õigus külakeskuse ruume kasutada.
Koputaks siinkohal südametunnistusele kõigile meie küla lastevanematele, et külavanem ei peaks tegema kodudes tegemata jäänud kasvatustööd. Sellegi poolest kinnitan, et hoolin noorte tegemistest ja teen endast oleneva, et nad saaksid kasvada turvalises keskkonnas.
Viiu Nurmelalt sooviks vähem juttu ja rohkem tegusid. Kodanikualgatus on alati teretulnud. Täna võivad korrakaitsega ja kasvatustööga tegeleda kõik, kes näevad midagi, mis vajab muutmist ja parandamist.
Rohkem konstruktiivsust ja pealehakkmist. Näpuganäitajaid jagub. Andke teda oma ülevoolavatest teadmistest ja suurtest tegemistest, et saaksime eeskuju võtta.

Lugupidamisega
Priit Robas

Kommentaare ei ole: