neljapäev, oktoober 06, 2011

Külakoosoleku protokoll

Panen esialgu üles protokolli. Stenogramm tulekul.


Randvere küla üldkoosoleku protokoll
24. september 2011. Randvere külakeskuses Kibuvitsa tee 1.
Kohalviibijaks registreeritud 92 elanikku (elanike registris 1155 täisealist, nõutav kvoorum 5% on 58 inimest).
Algus kell 11.10
Päevakord:
1. Külavanema 2010. aasta aruanne.
2. Randvere külavanema valimised.
3. Randvere küla arengukava 2011-2015 projekti vastuvõtmine.

1. Külavanem Priit Robase aruanne.
Tegevus jagunenud kolmeks: ürituste korraldamine, küla puudutavad teemad, jooksvate küsimuste lahendamine.
Üritused on olnud:
- Sügislaat 2010. Külaelanike enda osalus võiks olla aktiivsem, kuid plaanis korraldada ka sel aastal.
- Rannaala detailplaneeringu arutelu. Huvilised said esitada ettepanekuid, praegu seisab riigi maa-ameti taga maa üleandmiseks vallale.
- Heakorrapäev. Koguti 20 kuupmeetrit prahti, paigaldati koerte mustuse kogumiseks prügikastid, istutati küla jõulukuusk.
- Emadepäeva kontsert. Sellisel kujul esimest korda, traditsioon võiks jätkuda.
- Jaanipäev. Teist aastat. Vaatamata halvale ilmale oli osalus aktiivne ja traditsioon jätkub.
Küla puudutavad teemad:
- Küla arengukava koostamine. 60 lehekülge. Hinnangu on andnud ka Harjumaa külade liit.
- Muuga sadama õhuseire jaam Randverre. On täpsustatud, mida ta mõõtma peaks.
- Koolimaja projekt. Projekt peaks valmima aasta lõpuks, ehitushange 2012 kevadel, kool peaks valmima 2013.
- Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneering. Hansunõmme bussipeatusest Muuga suunal ei olnudki kergliiklusteed plaanitud.
- Küla mänguväljak külakeskuse kõrvale. Osutus arvatust keerulisemaks. 2010 tuli otsus, et PRIA toetab, 2011 juulis ehitusluba, praegu on kopp maasse löödud, väljakute esimene etapp peaks valmima kuu jooksul.
- Ühistranspordi korralduse uuring. Vallavalitsus on andnud loa avada kommertsliin Randvere - kesklinn.
Jooksvad küsimused:
- Iga kuu teisel teisipäeval kell 18 ootab külavanem külakeskuses. Võimaluse kasutajaid vähevõitu, kuid on kujunenud aktiivsete inimeste ring.
- Olmeküsimused koerte ja tülide teemal.

2. Randvere külavanema valimised.
Nõuete kohaselt on esitatud üks kandidaat: Priit Robas.
Valimiskomisjoni esimeheks valiti Jaan Väljaots. Hääletamine avalik.
Priit Robase poolt hääletas 84 inimest, vastu 0, erapooletuid 2.

3. Randvere küla arengukava 2011-2015 projekti vastuvõtmine.
Arengukava on olnud ja jääb kõigile tutvumiseks Randvere kodulehel www.randvere.net.
Priit Robas teeb ettepaneku täiendada seda kahe punktiga: mõelda välja Randvere tunnuslause, ja rajada Randvere ning Tammneeme vahele matkarada.
Küla arengukava vastuvõtmise poolt on 75 inimest, vastu 0, erapooletuid 3.

Kohal kerkinud küsimused.
Milliseks ranna-ala muutub ja millal korda saab?
Robas: Planeeringut saab vaadata www.randvere.net. Edasine seisab maa-ameti otsuse taga.
Kuidas talvel teede lumest lahti lükkamisega olema hakkab?
Robas: Vallavalitsuses on uus kommunaalameti juhataja Alar Mik, kes koostab teede nimekirja, mida lükata. Oktoobri lõpus saab see kinnitatud. Hädaolukordi saame ise oma küla inimeste vahendite ja abiga lahendada. Eelmise aasta kogemus näitas, et kahjuks käib see abistajate enda kulul, hüvitust ei pakuta.
Kas Randverre tuleb pood?
Robas: Praegu on putka kõrval kinnistu müügis, valla nägemuses võiks sinna tulla pood.
Randvere päevakeskuse tegevjuht Aime Salmistu tutvustab päevakeskuse tegemisi. On asutatud Randvere pasunakoor. 28. septembril kell 18 on võimalik tutvuda päevakeskuses pakutavaga täpsemalt.

Koosolekut juhatas Priit Robas
Protokolli koostas Jaan Väljaots

Kommentaare ei ole: