esmaspäev, september 15, 2008

Mereranna muutuste uuring

Möödunud nädalal sai valmis ja jõudis külaseltsi juhatusse teine talvel eelmise juhatuse poolt tellitud uuring: "Mereranna muutused Viimsi poolsaare idarannikul Randvere ja Tammneeme külade piirkonnas".

Avaldan paar lõiku selle kohta, mida töö teostaja kokkuvõtvalt leidis:

"Analoogiliste looduslike tingimuste kordumisel nagu need esinesid 2001 ja 2005 aastal on võimalik oodata kogu Viimsi poolsaare idaranniku, eriti selle põhjapoolse osa (Tammneeme küla ja Randvere küla 1 piirkond) randade ja selle vahetus läheduses asuva infrastruktuuri (teed, rajatised) loodusliku seisundi halvenemist."

Randvere küla 1. piirkonnana on uuringus käsitletud ca 1 km pikkust küla põhjapoolseimat rannikulõiku, mis algab Kilu nukast ja jätkub kagusuunas ligikaudu kuni Mesilase tee piirkonnanni. Ehk siis on sedastatud, et meri võib omadalaastavat toimet, aga hulga rohkem põhja pool kui oli rannaala detailplaneeringu ala.

Ja viimane lõik:

"Kogu Viimsi poolsaare idaranniku randadele on iseloomulikud loodusliku arengu lühiajalised intensiivsed arenguetapid, milledega kaasnevad ebasoovitavad erosiooninähtused, rannajärsakute purustused, rannaäärsete rajatiste kohatine lagunemine ning randade loodusliku vastupanuvõime nõrgenemine. Arvestades kogu piirkonna intensiivset arengut elamu- ja puhkerajoonina oleks soovitav ka edaspidi randade loodusliku seisundi jälgimisele pöörata tõsist tähelepanu, et õigeaegselt kavandada erosiooni vastaseid, või vähendavaid insenerlikke lahendusi."

See tähendab minu jaoks kokkuvõtvalt: üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Jälgigem ranna looduslikku seisundit. Kui meile tundub, et midagi ohtlikult muutub, otsigem ekspert, kes meie tunnet kinnitab või ümber lükkab. Ja alles tõelise vajaduse korral otsigem insenerlikke lahendusi. Mina paneks siin kogu sellele rannapromenaadi jandile punkti.

Kommentaare ei ole: