reede, september 05, 2008

Veel algkooli teemal

Täname kõiki eelmisele pöördumisele antud allkirjade eest, kuid paraku lahenes tol korral asi nõnda, et Maavanema juures käinud komisjon otsustas mingil põhjusel Aare koostatud ja Teie toetusega pöördumist mitte üle anda. Toetusallkirju kogunes 70, ja mitte ainult Randverest, vaid ka teistest Viimsi piirkondadest.

Nüüd läheb otse Vallavolikogu esimehele alljärgnev kiri:

Hr Aarne Jõgimaa
Viimsi Vallavolikogu esimees 08.09.2008


Pöördumine

Viimsi valla kooli- ja lasteaiakohtade defitsiit üha suureneb. Tuleb tõdeda, et võimukoalitsiooni suhtumine ja hämarad tehingud ainult süvendavad probleemi. Selle asemel, et töötada välja sisuline programmdokument lasteaiakohtade puuduse likvideerimiseks vallas ja asuda seda realiseerima, ei suudeta lahendada ei Viimsi Keskkooli hoone (taas-)kasutuselevõttu ja tahetakse lasteaed-algkooli rajada kohta, kus laste tervis ei pruugi olla kaitstud. Samas ei ole kõlanud ühtki avalikku selgitust, miks ei võiks asuda realiseerima algkoolihoone rajamist Randvere külla.
Lähtuvalt eeltoodust on vallarahvas taas barrikaadidele asumas vallavalitsejate rumaluse vastu, ja selleks hulganisti allkirju andnud. Ettepanekud vallavalitsusele on:
1. peatada Karulaugu lasteaed-algkooli rajamine kuni kõikide keskkonnariskide minimiseerimiseni – kui see ei õnnestu, siis lõpetada see projekt laste ja meie kõigi tervise huvides.
2. taaskäivitada algkooli rajamine Randvere külla.

Käesolevaga edastan pöördumise koos antud allkirjadega vallavolikogu esimehele.

Lugupidamisega

Aare Ets
Viimsi vallavolikogu liige
Randvere Külaseltsi juhatuse aseesimees
Lisa: e-postiga saadetud ja paberile antud allkirjad

Kommentaare ei ole: