reede, jaanuar 16, 2009

Kes olid külakoosolekul kohal?

Teisipäeval (13.01) sai üldkoosoleku protokoll vallavalitsusele edastatud. Edastamine viibis, sest protokolli oli vaja pisut täiendada, kuid protokollija oli mõned nädalad Randverest puhkuse ja seejärel haiguse tõttu eemal.

Täpsustades protokolli jaoks kohalviibinute nimekirja järgi osalejate arvu jäi mulle silma, et koosolekul agaralt sõna võtnud Enno Selirand ei olnudki nimekirja uskudes koosolekul kohal. Samuti polnud kohal tigedusest pulbitsedes mulle helistanud Lembit Allingut, seega mõistan tema helistamise ajal ilmnenud desinformeeritust.

Kui koosolekule mitteregistreerimine või siis 13 registreerunu mittehääletamine pidi mingit statement'i - seisukohavõttu väljendama, siis mina küll arvan, et see jäi väljendamata, sest keegi ju nagunii ei tea, kes koosolekule tulles registreerumata jätsid ja kes hääletamata jätsid. Ega see pole siin mingi riigikogu, kus igaühe töine kohustus on istungitest osa võtta ja hääletamine on nimeline.

Minu järeldus on endiselt see, et kuivõrd 10% on küllaltki esinduslik valim, siis see väljendas kogu külakogukonna seisukohta, ning tuletuslikult saame järeldada, et 2/3 külaelanikest pooldab praeguseks külavanema kohusetäitja tiitli saanud kandidaati.

Kommentaare ei ole: