reede, aprill 04, 2008

Ettepanek spordiväljaku asjus

Teisipäeval sai vallavalitsusele saadetud järgmise sisuga ettepanek:

Viimsi vallavalitsus
Nelgi tee 1
74001 Viimsi vald 01. 04. 2008Randvere külaseltsi juhatuse ettepanek taotleda kultuuriministeeriumi
toetust spordiväljaku rajamiseks Randverre

Seoses sellega, et Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium esitas 24.03.2008 üleskutse kohalikele omavalitsustele osaleda konkursil, mille eesmärk on arendada välja kõigile hõlpsasti kättesaadav lähiliikumispaikade võrgustik, kus saab vaba aega tervislikult ja sportlikult sisustada, teeb Randvere Külaseltsi juhatus Viimsi Vallavalitsusele ettepaneku osaleda nimetatud konkursil, rajamaks Randvere külla spordiväljak korvpalli ja võrkpalli mängimiseks.
1200 elanikuga Randveres ei ole üldkasutatavat palliplatsi. Senised katsed seda rajada, on takerdunud asukoha probleemidesse. Randvere küla üldkoosoleku poolt toetuse saanud ja ühe korvilaua paigaldamisega alustatud kava rajada see Kaevuaia tee 1 pumpla territooriumile luhtus sanitaartsooni keelu tõttu. Randvere külakeskuse juurde ei tohi palliplatsi rajada väidetavalt kõrgepingeliini ja teekaitse tsooni tõttu.
13. märtsil abivallavanem Haldo Oravase vastuvõtul käinud Jaan Väljaotsale vastas Oravas, et põhimõtteliselt on võimalik rajada spordiväljak Randvere algkooli krundile sõltumata sellest, millal kooli ehitama hakatakse. Seega on potentsiaalne koht olemas.
Kultuuriministeeriumi konkursitingimustes on lisatud, et toetust soovivad kohalikud omavalitsused peavad ise finantseerima rajatavat objekti vähemalt kolmandiku ulatuses ja garanteerima loodava spordiväljaku korrashoiu. Lisaks taotlusele ootab ministeerium kirjeldust antud piirkonna elanikkonna ja sportimispaiga tulevaste kasutajate kohta, et hinnata, kui palju lapsi kavandatavale väljakule sportima prognoositakse. Taotluses tuleb ära näidata ka, millised spordirajatised plaanitava väljaku vahetus läheduses täna juba olemas on.
Kohalikel omavalitsustel on nõutud dokumentide esitamiseks kultuuriministeeriumile aega 18. aprillini 2008.
MTÜ Randvere külaselts juhatuse nimel

Jaan Väljaots

MTÜ Randvere külaselts
Länneaia tee 6, Randvere küla
74016 Viimsi vald

Kommentaare ei ole: