reede, mai 16, 2008

Seltsi ettepanekud rannaala detailplaneeringusse

Nagu lubatud, avaldan kirja, mille 17. aprillil vallavalitsusele lähetasin. Järgmisel nädalal peaks vastust oodata olema, olgu siis sisulist või formaalset vastust.

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1
VIIMSI 74001

17.04.2008

Ettepanekud seoses Randvere rannaala
detailplaneeringuga

MTÜ Randvere Külaselts 15.03.2008 üldkoosolekul valitud juhatus, koosseisus Kristo Madrus (esimees), Aare Ets (aseesimees), Mare Vichmann, Madis Kaasik ja Jaan Väljaots, arutas oma 12.04.2008 koosolekul käimasolevat Randvere rannaala detailplaneeringut ning ühiselt otsustas edastada kirja alljärgnevate seisukohtade ja ettepanekutega.

Leiame, et meie alljärgnevad ettepanekud Randvere rannaala korrastamiseks on teostatavad täielikult ilma detailplaneeringuta, mistõttu taotleme esmajärjekorras detailplaneeringu lõpetamist ja ettepanekute teostamist ilma planeeringuta. Kui detailplaneeringut pole mingil põhjusel võimalik lõpetada, palume detailplaneeringu lõplikuks vormimisel arvestada järgmiste ettepanekutega:
a) riietuskabiinide paigutamine praeguseks väljakujunenud üldkasutatavatesse ujumiskohtadesse (Niinepuu tee muul, rand Kibuvitsa tee läheduses ning Kaevuaia tee pikendus);
b) prügikastide (väikesed, nagu on enamasti parkides kasutatavad) paigutamine ujumiskohtadesse;
c) Niinepuu tee muuli kõrgemaks taastamine killustikuga (praeguseks on muul vajunud nõnda palju, et suurema osa ajast on see poolenisti või täielikult vee all);
d) purded üle kraavide, mis katkestavad olemasolevat kallasrada ja muudavad selle täies ulatuses läbimatuks (hetkel on purre vajalik üksnes ojale, mis katkestab Kaevu kinnistu rannajoont, teistele planeeringuala kraavidele on kinnistuomanikud purded rajanud);
e) avalikuks kasutuseks ettenähtud või selleks väljakujunenud punktidesse panna üles infotahvel (teostus näiteks sarnane liiklusmärgiga) informatsiooniga kallasraja õiguse kohta, avaliku korra eeskirjade olulisemate punktide lühikokkuvõttega ja üleskutsega austada eraomandit, millel kallasrada kulgeb;
f) selgitada välja Kaevuaia tee pikenduse (muuli) õiguslik staatus; kui see on õigusvastane rajatis, siis uurida võimalusi selle seadustamiseks või seadusliku olukorra taastamiseks;
g) Niinepuu tee ega Kaevuaia tee muuli pikendamist me otstarbekaks ei pea;
h) analüüsida võimalusi Niinepuu tee ja selle pikenduse – muuli – munitsipaalomandisse saamiseks või Niinepuu tee muulile eraomandi seadmiseks ühistutele, kes selle 25-30 aastat tagasi rajasid;
i) viia plaanil olev rannajoon vastavusse tegeliku loodusliku rannajoonega (seltsil on andmeid, et eksitus on tekkinud Maaameti kameraalsete kaardistuste käigus, ning oleks vajalik reaalse olukorra välja selgitamine).

Randvere Külaselts palub, et Viimsi vallavalitsus toetaks ühingut rahaliselt ja sobiva õigusliku baasi loomisega kirjeldatud ettepanekute realiseerimiseks. Pakume omalt poolt kaasrahastamisvõimaluste otsimist kohaliku omaalgatuse programmist ning osalist kaasrahastamist ühingu omavahendite arvelt. Praeguseks oleme vastu võtnud otsuse ühingu vahenditest rahastada puidust pinkide valmistamist ja paigutamist väljakujunenud ujumiskohtadesse Randvere rannaalal.

Randvere külaseltsi eesmärk on 2008. aasta suveks korrastada Randvere rannaala nii palju, kui on võimalik ilma detailplaneeringuta. Ühtlasi loodame kodanikualgatusliku korrastusega viidata detailplaneeringu tarbetusele.

Loodame Viimsi vallavalitsuse kaasabile seltsi ja Randvere külaelanike soovide realiseerimisel.


Lugupidamisega,Kristo Madrus
juhatuse esimees

MTÜ Randvere Külaselts
Länneaia tee 6
Randvere küla
74016 Viimsi vald

Kommentaare ei ole: