pühapäev, märts 23, 2008

Kiri vallavanemale

Ehkki detailplaneering algatati 16. veebruaril 2007, hakkas informatsioon selle kohta levima alles septembris, kui mere ääres nähti liikumas arendajaid.
Kinnistute omanikud, keda planeeringuala vahetult puudutab, saatsid vallavanemale järgmise sisuga kirja, millele vastust ei järgnenud.Randveres, 8. oktoober 2007

Austatud Viimsi vallavanem,

Pöördume Teie poole kasvava murega seoses septembri lõpus mere ääres liikunud ja end kinnisvaraarendajatena tutvustanud isikute kaudu meile teatavaks saanud detailplaneeringu algatamise üle Randvere külas Muuga lahe äärsel ranna-alal.
Nagu selgub, on nimetatud detailplaneering algatatud juba 16. veebruaril 2007, ehkki Viimsi Teatajas teiste algatatud detailplaneeringute hulgast seda ei leidnud. Arvame, et hea tava eeldaks mitte ainult informatsiooni formaalset avaldamist, vaid planeeringust vahetult puudutatud inimeste isiklikku teavitamist. Seda enam, et lähteülesande esimese punktina on nimetatud mereäärse rannariba võimalikku munitsipaliseerimist.
Kõnealune ala on valdavalt eraomandis, suures ulatuses miljööväärtuslik ja aktiivselt kasutatav rannakarjamaa koos arvukalt roostikus pesitsevate ja läbirändavate veelindudega. Lähteülesande punkt 10.5 loetleb aga juurdepääsuteede, parklate, kergliiklusteede, tänavavalgustuse, purjetamis- ja surfikeskuse, paadilautrite, kaldakindlustuste, puhkeotstarbeliste väikeehitiste ning statsionaarse ühiskondliku hoone planeerimist.
Oleme häiritud teadmatusest, kuhu meid on jäetud, ja mures Viimsi vallas haruldaseks muutunud loodusliku rannakarjamaa miljöö säilimise pärast. Detailplaneeringu lähteülesandes märgitud kavaga me nõus ei ole. Vältimaks hilisemaid vaidlusi ja planeerijate tühja tööd, soovime võimalust kaasa rääkida meie koduümbruse kujundamisel ka enne seda kui detailplaneering jõuab kinnitamise faasi.

Kommentaare ei ole: