pühapäev, märts 23, 2008

Tervitus

Tuleb tunnistada, et olukorras, kus informatsiooni (ja emotsioone) on palju, pole kuigi kerge leida seda õiget kohta, kust alustada. Samas alustamata jätta ei saa, sest vaatamata viimase poole aasta jooksul maha peetud tulistele küla ja külaseltsi üldkoosolekutele, võib Viimsi vallavalitsuse kodulehe Randvere küla puudutavalt alaleheküljelt lugeda, et seda on viimati uuendatud 10.08.2006, ja suurem osa leheküljest on viimasel ajal lihtsalt maas. Justkui ei juhtukski Randveres midagi.
Ometi toimub siin näiteks tuline vaidlus rannaäärse ala detailplaneeringu ümber. Ja tuliseks on see kiskunud just seetõttu, et avalikult on informatsiooni jagatud napilt ning inimesi pole õigel (planeeringu lähteülesande koostamise) ajal arutelusse kaasatud.
Viga on õnneks märgatud ja seda on asutud parandama. Nii oli soovijail võimalus 14. märtsini käia külakeskuses detailplaneeringu eskiisiga tutvumas ja teha sinna ettepanekuid. Aga kuidas inimesed sellest võimalusest teada said? Suust suhu liikuva jutu abil.

Niisiis on tekkinud tarvidus foorumi järele, kus kõik, keda elu Randveres puudutab, saaksid nii ammutada kui pakkuda informatsiooni - olla külaeluga kursis ja avaldada selle kohta arvamust.

Mitu 15. märtsil 2008 valitud Randvere Külaseltsi uue juhatuse liiget (seltsi juhatusse kuuluvad: esimees Kristo Madrus, aseesimees Aare Ets, Mare Vichmann ja Jaan Väljaots ning mittevalitava liikmena Randvere külavanem, kelleks on Madis Kaasik) jõudis sellele järelduseni teineteisest sõltumata ja üheaegselt, mille tulemuseks ongi käesolev lehekülg.

Head randverelased, olge aktiivsed lugema ja kaasa rääkima!

Kommentaare ei ole: