reede, august 08, 2008

Randvere algkooli toetuseks

Aare Ets koostas järgmise pöördumise, millele ootame kõigi pooldajate toetust.

Hea vallaelanik! 08.08.2008

Viimsi koolides ja lasteaedades on pidevalt kohtade puudus, mis üha suureneb. Iga järgneva aastaga soovib ikka rohkem Viimsi lapsi lasteaeda ja kooli minna oma koduvallas. Kahjuks peame tõdema, et praeguse Viimsi vallavalitsuse mõtlematu tegevus suure tõenäosusega võib võtta meilt ära võimaluse ehitada valda lähitulevikus uusi koole ja lasteaedu. Viimaseks silmatorkavaks sammuks sellel teel oli vallavalitsuse otsus võtta vallale üle 700 miljoni kroonine võlakohustus Karulaugu teele lasteaed-algkooli ehitamiseks. Selline otsus tõstab valla võlakohustused nii kõrgeks, et edaspidi osutub vallal äärmiselt raskeks kui mitte võimatuks uute ehituste jaoks raha leida. Nt Randvere jt idakalda külade elanikud peavad ära unustama algkooli rajamise Randvere Keskusest sisemaa suunas, kus vallal on olemas maa, planeering, ehitusprojektki.

Vähe sellest: nn Karulaugu lasteaed-algkool tahetakse rajada aga kõrge radoonisisaldusega alale Randvere tee ääres Päikeseratta lasteaia kõrval. Radoon on radioaktiivne mürkgaas, mis eraldub kivimis oleva uraani lagunemisel kivimi mikropooridest ja liigub sealt väiksema rõhu ehk maapinna suunas; inimorganismi jõuab peamiselt sissehingamisega. Maa-alal teostatud radooniriski uuringud nendivad, et tase jääb keskmiselt pisut alla piirnormi ning kõiki meetmeid rakendades on võimalik seonduvaid riske vähendada, aga kas Viimsisse on ikka vaja lasteasutust, kus meie võsukeste tervist varitseb säärane oht?

Meie ettepanekud vallavalitsusele on:

1. peatada Karulaugu lasteaed-algkooli rajamine kuni kõikide keskkonnariskide minimiseerimiseni – kui see ei õnnestu, siis lõpetada see projekt laste ja meie kõigi tervise huvides.

2. taaskäivitada algkooli rajamine Randvere külla.


Teksti koostas Aare Ets, MTÜ Randvere Külaselts juhatuse aseesimees, Viimsi vallavolikogu liige.

Eeltoodule saab toetust väljendada, saates e-kirja või SMSi sisuga EI KARULAUGULE, JAH RANDVERELE ning lisades oma nime, kas e-posti aadressile
aareets@hot.ee või mobiilile 5088959 (Aare Ets).