pühapäev, märts 22, 2009

Valla otsuseid Randvere kohta

Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Tamme 3 maaüksuse detailplaneeringu nelja üksikelamu ehitamiseks Tamme 3 kinnistule. Vastav dokument
siin.
Nimetatud maaüksus asub siin:

esmaspäev, märts 16, 2009

Külajutte

Olen viimastel kuudel rohkem isiklikku ja tööellu sukeldunud, ja lootnud, et küla skandaalikesi niipea aset ei leia. Vaikselt olen lükanud vankri veerema, et korda saada seltsi raamatupidamine, mida varem polnud olemaski. Selle poolaasta jooksul kutsume kokku Külaseltsi üldkoosoleku, kus tuleks kinnitada 2005-2008 aasta majandusaasta aruanded ja seejärel need registrile esitada, enne kui register meiega pahandama hakkab.

Üht teist huvitavat infot jõudis hiljuti minu kõrvu.

Endine külavanem Madis Kaasik jätkab endiselt rannamonstrumi arenduse mõtetega. See on tal ikka tõsine südameasi. Tema suur sõber Selirand on ju endiselt vallas ametis ja ju siis seal omavahel sossutatakse ja sellest utoopiast unistatakse ja seda läbi suruda katsutakse. Aga kuidas tuleb inimene selle peale, et võiks vedada liiva loodusliku rannajoone ja Kotkakivi vahele, seda mina ei mõista... Kui see ära tehakse, algataksin ma suurte panustega kihlveo, mitme aastaga meri liiva endaga kaasa viib.

Endine külavanem olevat pöördunud ka kõigi väetite ja abitute kaitsepühaku Õiguskantsleri poole. Kohe kuidagi ei anna talle rahu, kuidas on võimalik, et kui tema ei täida vallavolikogu määrusega kehtestatud korda ja selle korra täitmata jätmise eest on ette nähtud karistuslikud meetmed - külavanema volituse lõppemine - siis seda õigusakti kohe täidetaksegi ja tema volitused kohe lõppevadki. Kaasikuga pean nõustuma nii palju, et Vald oleks tõesti võinud reageerida varem. Näiteks juba maikuus, kui grupp külaelanike vastava märgukirja vallavalitsusele saatis. Siis oli vaid 2 kuud möödas sellest, kui ta oli ühe olulistest toimingutest sooritamata jätnud. Valla viivituse tagamaid võib aga üksnes oletada: esimene oletus isiklikult on sellega seotud, et külavanemate eest vastutab arendusnõunik Selirand, kes koos Kaasikuga on rannaprojektist huvitatud. No kuidas siis peaks ühel psühholoogil olema nii palju juriidilist taipu ja kohustuste täitmise soovi, et teha midagi, mis tema huviga otseselt vastuollu läheb. Teine oletus triivib sealmail, et vald ei ole pidanud külaasju piisavalt tähtsaks, et neile tähelepanu pöörata. Ja kolmas oletus seostub sellega, et mitte ükski (!) Viimsi külavanem ei olnud täitnud samu ülesandeid, mille alusel Kaasik kohast lahti sai. Vald võis tahta vältida olukorda, mis Randvere detsembrikoosoleku järel aset leidis - hetkega tuli tunnistada kõik Viimsi külavanemad endisteks külavanemateks.

Eelnevates postitustes tutvustatud "sõber" hr Lembit Allingu suutis ühele külaelanikule mainida, et Kaasiku mahavõtmise läbiviimisega astuti väga koletu samm. Peaks olema üldteada, et Riigikogu asespiikri nõuniku vastu ei korraldata mingit aktsiooni. See ei tohi jääda karistuseta. Minul, naiivsel maapoisil, jääb püsima aga küsimus, et kui suur üks mammonahimu siis olla saab - Riigikogu asespiikri nõunik ei saa kindlasti väikest palka (oletan vahemikku 25-30 tuhat), lisagem sinna veel võimalik, et 5000 kroonini pürgiv pension, ja võiks ju jõuda järeldusele, et sellise sissetulekuga peaks saama pensionieas küllaltki mugavat elu elada. Miks siis ärritab seda inimest, et ta nüüd peab omast taskust bensiiniraha ostma - sest vald enam külavanema käsunduslepingu alusel bensu kinni ei maksa. 3000 on nii suur maiuspala?!? Või Riigikogu eelarvekärpega hakkavad parlamendiliikmete nõunikud töökohti kaotama? Siis muidugi on 8000 krooni parem kui 5000...

Üle poole aasta kindlasti nägin taas valla arendusnõunikku, E.Seliranda, mu aia taga jalutamas. Ei noh, minugi poolest, jalutagu terviseks - ma olen korduvalt ütelnud, et kallasrada on avalikult kasutatav ja Randvere rannas suures osas läbitav. Mis aga mulle vastu meelt on - on suur laiguline dalmaatslane (koer siis selline, nagu teate) ilma kaelarihmata peremehe ees sörkimas. Koerte ja kasside pidamise eeskiri on ju ikka kõigile täitmiseks... Teadmiseks kõigile - Viimsi vallas on lubatud koeraga jalutada vaid rihma otsas ja/või suukorviga.
Minu aiataguse täissitutamise jättis Selirand viimati pärast seda, kui olin talle ja tema sõbrale kõrgendatud häälel märkuse teinud, sest tema sõbra samamoodi vabalt jooksev koer minu kinnistul vahvalt oma nina minu lapse vankrisse pistis. Ei tea, kas eelnevalt kirjutatud kuuldustel on kuidagi seoses sellega, miks arendusnõunik jälle mu aias jalutamas käib.

Kirjutis kajastab eelkõige külaelaniku, mite külaseltsi juhatuse liikme seisukohti ja arvamusi.

Kristo

reede, märts 06, 2009

Mõned Randvere elu puudutavad dokumendid

Paar dokumenti vallavalitsuse dokumendiregistrist, mis võiksid Randvere inimestele huvi pakkuda.

Detailplaneeringu algatamine, mis puudutab 12 uue krundi rajamist. Täpsem info siin.

Viimsi-Randvere tee renoveerimise jätk (mille suurim muudatus paistab tulevat Hansunõmme bussipeatuse ümbruses). Lähem info siin.

Vallavalitsusega sõlmitud käsunduslepingu alusel külavanema volitusi jätkanud Madis Kaasiku aruanne 2008. aasta kohta, mille leiab siit.

Kirjavahetus nn uue (Kaevuaia tee) muuli juures õhuseirejaama jaoks välja mõõdetud maatüki (23. jaanuari määrusega andis vallavalitsus sellele aadressiks Kaevuaia tee 29) omandi üle. Maa-amet, kes soovib, et nimetatud maaüksus jääks Tallinna Sadama palvel riigi omandisse, peab vajalikuks piirata avalikkuse ligipääsu kirjavahetuse sisule asutusesisese kasutuse piiranguga. Taotlust saab siiski lugeda Viimsi valla dokumendiregistrist siin. Vallavalitsus on sellele 5. jaanuaril midagi ka vastanud, kuid vastuse sisu avalikest dokumendiregistritest ei selgu.