reede, august 06, 2010

Külaelanike üldkoosolek

Teadaanne Randvere külaelanike üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

Randvere küla üldkoosolek toimub 11. septembril 2010 kell 11.00 Randvere külakeskuses aadressil Kibuvitsa tee 1. Randvere küla. Viimsi vald.
Harjumaa.
Kavandatud üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Politsei ülemkonstaabel Veiko Vettik annab ülevaate olukorrast ja nõuandeid kodanikele.
3. Viimsi Valla Kommunaalameti esindaja vastab kodanike küsimustele.
4. Külavanema 2009.a. aruanne.
5. Randvere küla arengukava avalik arutelu ja tegevuskava ettepanekute ja muudatuste kinnitamine.Priit Robas