kolmapäev, september 23, 2009

Randvere külaelanike üldnõupidamine

Randvere külaelanike üldnõupidamine toimub 10. oktoobril 2009 kell 11.00 Randvere külakeskuses aadressil Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa.

Kavandatud üldnõupidamise päevakord on järgmine:
1. Küla teede ja tänavate probleemid. – Küsimustele vastab Teedeinsener Harri Lugu Viimsi Vallavalitsuse kommunaal- ja heakorraametist.
2.Küla vee ja kanalisatsiooni probleemid ja arengud.- Küsimustele vastavad Lauri Lagle ja Ilona Värkna AS-ist Viimsi Vesi.
3. Ülevaade küladele mõeldud alternatiivsetest rahastamisvõimalustest Randvere küla seisukohalt vaadates.- Priit Robas

Palume külaelanikel esitada oma küsimused hiljemalt 03.10.2009 e-aadressil info@randvere.net

Mälumäng

Viiu Nurmela edastas järgmise teate:
Viimsi Pensionäride Ühendus korraldab 3. oktoobril kell 12.00 Viimsi Päevakeskuse ruumides (Kesk tee 1) Viimsi valla eri piirkondade ja külalisvõistkondade vahel mälumängu.
Võistkonna suurus 5 võistlejat. Teema varia. Võistkondade registreerimine pensionäride toas või tel:6066839 E,T,K – kell 10.00 – 14.00.
Parimatele väärikad auhinnad!

neljapäev, september 03, 2009

Võimalus mõjutada oma valla elu järgmiseks 4 aastaks

Tahtsin Randvere külaelanikele südamele panna, et Te kasutaks aktiivselt sel sügisel avanevat võimalust oma valla juhtimist mõjutada.

18. oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised. 8. kuni 14. oktoobril on võimalus oma hääl anda elektrooniliselt ja 12. kuni 14. oktoobril toimub eelhääletamine valimisjaoskonas.

Seekordsetel valimistel osaleb mitmeid seltsi liikmeid ja Randvere külaelanikke erinevate valimisliitude ja erakondade valimisnimekirjades. Kui see info kättesaadavaks muutub, siis palun tutvuge nimekirjaga, leidke enda tuttav, kelle püüdlusi volikogu liikmeks soovite toetada, ja andke valimistel oma toetushääl. Olles naabrid / sama küla elanikud on teil kindlasti võimalik kandidaadil ka "nööbist haarata" ja küsida täpsemalt, mida ta soovib volikogus korda saata.

Pidevalt uuenevat infot 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste kohta saab Vabariigi Valimiskomisjoni erileheküljelt siit.

Kohtumised küla teemadel

Seltsi üldkoosolekul osalejad kuulsid kohapeal, et külavanem Priit Robase algatusel ja seltsi juhatuse toetusel on plaanis regulaarselt luua võimalus kohtumiseks arutamaks teemadel, mis osalistel seoses küla elukorraldusega hingel on.

Nüüd ongi sügis käes ja Priit Randvere päevakeskuse juhatajaga asja arutanud. Selle tulemusel edastas Priit teate, et alates septembrist on iga kuu teisel teisipäeval kell 18 võimalik Randvere külakeskuses (Kibuvitsa tee 1) kokku saada selleks, et arutleda Randvere küla puudutavate küsimuste üle.

Esimene kohtumine on seega järgmisel teisipäeval, 8. septembril kell 18.00.

Tehkem siis nende kohtumistega algust, kuulame, kas Priidul on meile vahepealsest ajast mõnd uudist teatada ja võtke kaasa mõtted, mida nendel kohtumistel arutama võiksime hakata. Mida rohkem mõtteid, seda parem. Me ei jõua neid küll esimesel korral siis kõiki arutada, aga saame läbi mõelda, millal järgmistest kordadest nende mõtetega tegeleda. Ettepanekud ühisürituste korraldamiseks saavad vast ajalise eelise.