teisipäev, september 16, 2008

Randvere külakeskuse hooaja avamine

Randvere külakeskuses
Kibuvitsa tee 1

21. septembril 2008 kell 12.00

Hooaja avamine

Tutvustatakse tehtut ja hooajaks planeeritud tegevusi, antakse infot sellest, kuidas areneb lähiaastatel Randvere küla jms:
  • Aime Salmistu - Päevakeskuse tegevjuht
  • Kristo Madrus - Randvere Külaselts
  • Madis Kaasik - Randvere külavanem

Registreeritakse uusi liikmeid huviringidesse

Avatakse maalikunstnike Viive ja Eugen Sternpu maalinäitus

Laulavad Grete ja Taavi Pleiats

Üllatuskülalised uute mõtetega Ahto Nurk ja Mari Sõber
lauluklubist "Laulurõõm"

Veedame mõnusalt aega koos lauldes!

Ootame uusi ettepanekuid külakeskuse tegevuse avardamiseks

Olete oodatud osalema! Tulge kogu perega!

Info 606 4036 ja 518 8125 Randvere Päevakeskus

esmaspäev, september 15, 2008

Ühistegevusest

Annan väikese eelvaate, et sel pühapäeval, 21. septembril planeerib Ranvere päevakeskus väikest hooaja avamisüritust. Toimub see meie lasteaias/külakeskuses. Homme peaks täielikult vermuma ürituse kava, mille saan siis ka seltsi liikmetele tutvumiseks siia üles panna.

Mereranna muutuste uuring

Möödunud nädalal sai valmis ja jõudis külaseltsi juhatusse teine talvel eelmise juhatuse poolt tellitud uuring: "Mereranna muutused Viimsi poolsaare idarannikul Randvere ja Tammneeme külade piirkonnas".

Avaldan paar lõiku selle kohta, mida töö teostaja kokkuvõtvalt leidis:

"Analoogiliste looduslike tingimuste kordumisel nagu need esinesid 2001 ja 2005 aastal on võimalik oodata kogu Viimsi poolsaare idaranniku, eriti selle põhjapoolse osa (Tammneeme küla ja Randvere küla 1 piirkond) randade ja selle vahetus läheduses asuva infrastruktuuri (teed, rajatised) loodusliku seisundi halvenemist."

Randvere küla 1. piirkonnana on uuringus käsitletud ca 1 km pikkust küla põhjapoolseimat rannikulõiku, mis algab Kilu nukast ja jätkub kagusuunas ligikaudu kuni Mesilase tee piirkonnanni. Ehk siis on sedastatud, et meri võib omadalaastavat toimet, aga hulga rohkem põhja pool kui oli rannaala detailplaneeringu ala.

Ja viimane lõik:

"Kogu Viimsi poolsaare idaranniku randadele on iseloomulikud loodusliku arengu lühiajalised intensiivsed arenguetapid, milledega kaasnevad ebasoovitavad erosiooninähtused, rannajärsakute purustused, rannaäärsete rajatiste kohatine lagunemine ning randade loodusliku vastupanuvõime nõrgenemine. Arvestades kogu piirkonna intensiivset arengut elamu- ja puhkerajoonina oleks soovitav ka edaspidi randade loodusliku seisundi jälgimisele pöörata tõsist tähelepanu, et õigeaegselt kavandada erosiooni vastaseid, või vähendavaid insenerlikke lahendusi."

See tähendab minu jaoks kokkuvõtvalt: üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Jälgigem ranna looduslikku seisundit. Kui meile tundub, et midagi ohtlikult muutub, otsigem ekspert, kes meie tunnet kinnitab või ümber lükkab. Ja alles tõelise vajaduse korral otsigem insenerlikke lahendusi. Mina paneks siin kogu sellele rannapromenaadi jandile punkti.

reede, september 05, 2008

Veel algkooli teemal

Täname kõiki eelmisele pöördumisele antud allkirjade eest, kuid paraku lahenes tol korral asi nõnda, et Maavanema juures käinud komisjon otsustas mingil põhjusel Aare koostatud ja Teie toetusega pöördumist mitte üle anda. Toetusallkirju kogunes 70, ja mitte ainult Randverest, vaid ka teistest Viimsi piirkondadest.

Nüüd läheb otse Vallavolikogu esimehele alljärgnev kiri:

Hr Aarne Jõgimaa
Viimsi Vallavolikogu esimees 08.09.2008


Pöördumine

Viimsi valla kooli- ja lasteaiakohtade defitsiit üha suureneb. Tuleb tõdeda, et võimukoalitsiooni suhtumine ja hämarad tehingud ainult süvendavad probleemi. Selle asemel, et töötada välja sisuline programmdokument lasteaiakohtade puuduse likvideerimiseks vallas ja asuda seda realiseerima, ei suudeta lahendada ei Viimsi Keskkooli hoone (taas-)kasutuselevõttu ja tahetakse lasteaed-algkooli rajada kohta, kus laste tervis ei pruugi olla kaitstud. Samas ei ole kõlanud ühtki avalikku selgitust, miks ei võiks asuda realiseerima algkoolihoone rajamist Randvere külla.
Lähtuvalt eeltoodust on vallarahvas taas barrikaadidele asumas vallavalitsejate rumaluse vastu, ja selleks hulganisti allkirju andnud. Ettepanekud vallavalitsusele on:
1. peatada Karulaugu lasteaed-algkooli rajamine kuni kõikide keskkonnariskide minimiseerimiseni – kui see ei õnnestu, siis lõpetada see projekt laste ja meie kõigi tervise huvides.
2. taaskäivitada algkooli rajamine Randvere külla.

Käesolevaga edastan pöördumise koos antud allkirjadega vallavolikogu esimehele.

Lugupidamisega

Aare Ets
Viimsi vallavolikogu liige
Randvere Külaseltsi juhatuse aseesimees
Lisa: e-postiga saadetud ja paberile antud allkirjad