kolmapäev, oktoober 13, 2010

Rannaala eskiislahenduse arutelu

Eile arutati Randvere rahva iga kuu teise teisipäeva kohtumisel omal ajal kõvasti kirgi kütnud (ja omal moel sellele blogilegi alguse andnud) rannaala planeeringut. Kohal oli ka vallavanem Haldo Oravas ning maa- ja planeerimisameti juhataja Oliver Alver.
Külavanem Priit Robas tutvustas eskiisi, mida saab vaadata ka randvere.net kodulehelt.
Priit rõhutas, et kavand on saavutatud kõigi rannaala piirinaabritega läbirääkides. Oluline muudatus võrreldes esialgse, tugevat vastuseisu põhjustanud kontseptsiooniga, mida saab vaadata sellest samast blogist siit, on selles, et olemasolevat loodust püütakse võimalikult vähe tehislikult ümber kujundada, merd ei täideta, ning peamiseks eesmärgiks on tagada kohalikele (see tähendab Randvere ja Metsakasti küla) elanikele sobiv ujumisvõimalus ja vaba liikumine rannas, samuti autode eemalehoidmine rannast.
Pinkide ja lastemänguväljakuga puhkealaks on kavandatud Kibuvitsa tee ja Kirikaia tee vahele jääv liivanõlvak. Üle kiriku juures merre suubuva kraavi ehitatakse sild. Madala ja soise pinnase ületamiseks kraavist Kaevuaia tee muulini on kavandatud laudtee. Ehitusprahist ja savist kuhjatud Kaevuaia tee muul asendataks selle plaani järgi vaiadel laudsillaga, mille alt pääseb vesi läbi liikuma ja mida mööda saab jalutada Kotka kivi juurde merre liivastele leetseljakutele ujuma. Planeeringul ei ole veel märgitud õhuseirejaama, mis hakkab mõõtma Muuga sadama võimalikku saastet, kuid suure tõenäosusega see sinna tuleb. Kaevuaia teest Niinepuu tee muulini on kõigile avatud kallasrada oma praeguses asukohas. Niinepuu tee muul jääb aga detailplaneeringust välja.
Arutelu käigus leiti, et ujumiskohana saaks Kibuvitsa tee liivaranda kasutada tingimusel, et rannast hakatakse adru koristama ning võib-olla oleks vaja puhastada mingi ala meres ka kividest. Muret avaldati vee puhtuse üle, sest merre suubuvad kraavid paistavad taimestiku järgi olevat toitainerikkad. Tehti ettepanek, et riietuskabiinid võiksid olla ka Kotka kivi juurde viiva ujumissilla juures. Kokku tuleks leppida koht, kus võib koeri ujutada. Samuti avaldati imestust, miks on planeeringust välja jäetud Niinepuu tee muul, mis võiks korrastatuna Kaevuaia tee ujumiskoha koormust hajutada.
Aiaotsa aiandusühistu nimel esines Madis Kaasik, kes on esitanud vallavalitsusele ka alternatiivvariandi (see pole kahjuks failina internetis kättesaadaval). Kahe eskiisi peamine erinevus paistis olevat Kaevuaia tee muuli kontseptsioonis. Kui Robase esitatud variandis on see betoonpostidel puitsild jalakäijatele, siis Kaasiku variandis säiliks see muulina, mida mööda saaks ka autodega sõita, et vajadusel paate vette lasta ning muuli juures oleksid ka paadilautrid.
Robase sõnul ei nimetanud hiljuti korraldatud külaelanike küsitluses keegi probleemina paadilautrite puudumist. Merehuvilised külaelanikud on oma paatidele ise sobivad kohad leidnud. Suuremate paatide tarvis on perspektiivikamad sadamakohad Tammneemes, sõudepaate hoitakse niisama kaldale tõmmatuna. Sadama tarvis on Randvere planeeringuala looduslikult ebasobiv, sest põhi on madal ja süvendatud sadama kannaksid tormid peagi liiva täis (nagu teadsid rääkida põliselanikud, on see eelmise sajandi alguses juba läbi proovitud).
Muuli pooldajate hinnangul oleks muuli säilitamine ja pikendamine hea ka seepärast, et see koguks enda ette ujumiseks sobivat liivapõhja. Muuli vastaste hinnangul paneb see aga vee ringluse seisma ja soodustab lahe kinnikasvamist.
Kompromissina kõlas ettepanek katkestada muul jupiti, et vesi pääseks ringlema ja neist kohtadest ehitada üle sillad.
Esialgu oli tegu vaid planeeringu eskiisi arutamisega, millel ei ole veel juriidilist kaalu. Kõik huvilised võivad teha oma ettepanekuid vallavalitsuse planeerimisametile (juhataja: oliver@viimsivv.ee).

neljapäev, oktoober 07, 2010

Kutse ranna detailplaneeringu arutelule

Ootan kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja rääkima Randvere rannaala detailplaneeringu koostamisele. Detailplaneeringuga kaetud ala hakkab Viimsi poolt Kibuvitsa teest ja lõpeb Muuga pool Niinepuu teega.
Planeeringu eskiisjoonis on üleval kodulehel tegevuskavade all.
Arutelu toimub igakuise teisipäevase kohtiumise raames 12.oktooberil kell 18.00 külakeskuse ruumides Kibuvitsa tee 1.
Priit Robas
külavanem