reede, veebruar 27, 2009

Külavanema statuut muudetud

Viimsi valla volikogu muutis külavanema statuudi ära. Muudatustega saab tutvuda siin.

Mida olulist muutus?
Esiteks sai külavanem natuke ajapikendust oma tööaruande üldkoosoleku kokkukutsumiseks - varem tuli see teha 30. juuniks, nüüd 30. septembriks.

Teiseks vähendati külavanema kandidaatide nimekirja avalikustamist varasemalt 7 päevalt 5 päevale. Külaseltsi ettepanekut, et kandidaate võiks esitada ka üldkoosolekul enne päevakorra kinnitamist, ei arvestatud.

Külavanema umbusaldamise algatamiseks vajalikku allkirjade hulka kahandati 20 protsendilt külaelanikest 15 protsendile (Randveres tähendab see praegu umbes 200 allkirja asemel 150). Külaseltsi ettepanek oli 5%.

Külavanem loetakse edaspidi kukutatuks, kui selle poolt hääletab üldkoosolekul vähemalt 15% elanikest (Randveres 150 inimest), varem oli see protsent 40 (400 inimest). Olukorras, kus Randvere üldkoosolekule õnnestus viimati napilt koguda 100 inimest, ei ole külavanema umbusalduse õnnestumine reaalne ka mitte uue korra järgi.
Külaseltsi ettepanek, et umbusalduseks oleks vaja 2/3 otsustusvõimelise koosoleku häältest (Randvere näitel praegu minimaalselt 100st 67) jäi kõrvale.

Üldkoosoleku päevakorda saab lisada punkte ühe nädala jooksul pärast koosolekuaja esmast väljakuulutamist. Need tuleb esitada kirjalikult ja vähemalt 5% elanike allkirjadega (varem 10%). Randvere puhul siis tuleb koosoleku päevakorra täiendamiseks koguda vähem kui nädalaga vähemalt 50 allkirja. Külaseltsi ettepanek, et päevakorda võiks teema pakkuda kasvõi üks inimene enne koosoleku algust, kui üldkoosoleku enamus selle arutamist vajalikuks peab - ei leidnud toetust.

Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab 50%+1 koosolekul osalenust, kuid mitte vähem kui 5% külaelanikest (varem 10%) - tähendab siis seda, et Randveres peab otsuse poolt olema vähemalt 50 inimest. Külaseltsi ettepanek oli elanike protsent välja jätta ja jätta alles 50%+1 kvoorumist. Aga sisuliselt nii ongi - kui kvoorum on 10% ja vajalik häälte hulk 5%. Niisiis ei saa öelda, et külaseltsi ettepanekutega üldse arvestatud poleks :)